Navigáció
· Fõoldal
· Napló
· GyIK
· Fórum
· Linkek
· Hírkategóriák
· Kapcsolatfelvétel
· Keresés
· Pálos kolostorok
· Rólunk
· Feliratkozás hírlevélre
· Event Calendar
Felhasználók
· Online vendégek: 1

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 12,465
· Legújabb tag: Murakbino
Online Statisztika


Látogatók ma: 5333

Utolsó 24 órában: 
Rejtélyek, Titkok, Talányok-2012.
Mi ez a nagy zajongás, ugyanakkor titokzatosság egy évszám körül?
Könyvek, rövid-hosszabb irományok tucatjai, valamint filmek, ugyancsak előadások hosszú sora foglalkozik e kérdéssel.
Ami természetesen jó, ha a valóság megvilágítása lenne a cél.
Sokszor viszont úgy mutatkozik, hogy a szenzáció hajhászás, vagy anyagi érdek az elsődleges indíték.
Mások pedig mindennel kapcsolatba akarják hozni 2012-t, akár van rá alap, akár nincs.
A kérdést tudományosan kezelők egy része pedig a bonyolult maja időszámítási rendszert - túl aprólékosan magyarázva - még bonyolultabbá teszi a kérdést.
Kevés a megbízható, tárgyilagos munka, pedig lehet egyszerűsítve és mégis értelmesen foglalkozni a témával.

Röviden:
Az ősi maja nép egyik időszámítási rendszerének 4. szakasza fejeződik be 2012. december 21-én.
A 4. szakasz Kr.e.: 3114 augusztusában kezdődött és 2012. december 21.-ig tart.
Másnap pedig kezdődik az 5. szakasz, amely majd kb. 7138-ig terjed.
Egy-egy ilyen hosszú időtartam kb. 5126-5128,5 év. 2012-ben kezdődik az

5. ilyen időszakasz.
Az egyik maja csoport Guatemalában ezt úgy mondja, hogy a Nap 5. korszaka kezdődik 2012 decemberében, amelyik kb. 7138-ig fog tartani.
Azután majd jön a hatodik korszak és így tovább.

Ha valaki bonyolult helyzetet akar teremteni, azt megteheti az u.n. nyugati időszámítás rendszerével is. Hogyan?
A mai időbeosztás: másodperc, perc, óra, nap, hét, hónap, év, évtized, évszázad, évezred.
Tudjuk, hogy egy perc 60 mádodpercből áll, 60 perc pedig egy óra, 24 óra egy nap,

7 nap egy hét, kb. 28-31 nap egy hónap, 12 hónap egy év, ami kb. 365 nap, vagyis 52 hét stb.
Viszont nem gyakori, ha valki azt kérdezi, hogy hány másodperc egy nap, vagy hány perc egy hét, vagy hány óra egy hónap stb.
Ezt is lehet a végtelenségig bonyolítani.
A gyakorlat viszont ezt nem kívánja.
A maja időszámítási rendszer egyik nagy egysége a Baktun, ami 144,000 nap.
13 Baktun tesz ki egy még nagyobb egységet, ami kb. 5126-5128,5 év.
Némelyik maja csoport ezt az időtartamot a Nap egy-egy korszakának tekinti.
Az ő időszámításuk szerint eddig 4 ilyen telt el és 2012-ben kezdődik a Nap 5. korszaka. (Mások szerint 2014-ben.)
A maják többfajta naptárrendszert használtak és némelyik elég bonyolult, de 2012 megértéséhez nem tartoznak szorosan.
Sokan emlékeznek még a nyugati időszámítás szerinti 2000-es évszám körüli kavarodásra, az ijesztő jóslatokra, stb.
Most hasonló a helyzet. Egymásnak ellentmondó elméletek bonyolítják a helyzetet.
A kérdés kettős megközelítése elfogadható képet adhat.
Az első megközelítés a már tárgyalt maja naptár rendszerek egyike, amely szerint 2012-ben elkezdődik a Nap ötödik korszaka.
A második közelítés csillagászati megfigyelésen alapszik, mely szerint Naprendszerünk helyzete (beleértve Földünket is) a Tejút-rendszerhez viszonyítva módosul. Ennek következtében a Tejútról érkező fényrészecskék Földünket még éjszaka is derengésben tarthatják.
E hőt nem sugárzó fényrészecskék hatása nagyon lényeges - mondják e feltevés hívei.
Magyar táltosok szerint segítheti az emberi tudat megvilágosodását, és annak emelését is, abban az esetben, ha az egyén megtisztítja, önmagát testileg, lelkileg és szellemileg a sötétség üledékétől.
Ebben az őszinte és kitartó tisztulási folyamatban jelenthet hatást a Tejút fokozódó fényhatása.
Ugyanakkor a sötétség ügynökeinél pedig fokozódó ellenállást vált ki, mert a butaság, a sötétség, az anyagelvűség, az önzés és hazugság nem akarja uralmát föladni.
Több évszázadon át uralták a Föld lakóinak jelentős részét, s most elérkezett az idő, amikor az ő erejük csökken.
Ahogy növekszik a fény, úgy csökken a sötétség.
TÖBBSZÖRÖSEN HAJNALODIK.
E felfogás szerint már 1998-ban a fényöv küszöbéhez érkeztünk és hatása világszerte kezd megmutatkozni.
2012-ben pedig a tényleges fényövbe kerül Naprendszerünk és abban maga a mi Földünk is.
Mindez kihatással lehet az időjárásra is.
Táltosok, látók véleménye szerint helyenként túl sok csapadék, máshol szárazság keletkezhet mindaddig, amíg ki nem egyenlítődik a természet és az ember közti viszony. Ennek elérése után beáll az egyensúly az élet minden területén.
Maja és magyar táltosok szerint ennek előfeltétele az emberiség megtisztulása, testben, lélekben és gondolatban.
Szerintük minden emberi lény egy bizonyos feladat elvégzésére született. Minden feladat alapja az élet jobbá tétele, mely az Isteni út járásával érhatő el. Nemzetek is csak úgy tudnak emelkedni, ha polgárai emelkednek. Ennek fontos része a testi, lelki, szellemi egészség.

Ügyeljünk arra, hogy mit eszünk, mit mondunk, kivel érintkezünk, mit teszünk.
A Mindenható Istenhez való viszonyunkat állandóan erősíteni kell. Az a felismerés, hogy ISTEN GYERMEKEI VAGYUNK, nagyban segíthet ebben a törekvésünkben.
A Tejútrendszerhez való új helyzetünk a magyar mondavilágra is rávilágít.
Atilla nagykirályunk legkissebb fia Csaba királyfi ötödik visszatérésére készül, (ha elég megtisztult lélek hívja és kéri eljöttét.)
A magyarság székely ágának himnusza mondja: "VEZESD MÉG EGYSZER GYŐZELEMRE NÉPED, CSABA KIRÁLYFI CSILLAG ÖSVÉNYEN...!"
Ennek a csillagösvénynek jött el az ideje.
Ez a csillagösvény a Tejút, ennek az erejét hozza Csaba királyfi. A csillagösvény Csaba királyfi útja, a megvilágosodás, a megtisztulás a felemelkedés útja. Ez a Isteni Út, melynek egyik nagy küldötte Csaba királyfi, aki a Mindenható magyar munkatársainak egyike.
Segíteni akar, ha mi is segítünk magunkon.
Nézzünk szembe azzal a ténnyel, hogy a ma élőktől függ Magyarország sorsa és bizonyos fokig a világé is.
A magyar jövő olyan lesz, amilyennek azt a mai nemzedék megépíti.
Jövőnk attól függ, hogy lesz e elég egészséges, bölcs, emelkedett lelkületű magyar fiú és lány, akik tudják, hogy mit és mikor kell tenni és azt a legjobb tudásuk szerint meg is teszik.
Fásultság, közöny, levertség, érdektelenség - a kedvező kifejlődés súlyos akadályozói.
Tevékeny, magabiztos, reményteli, hithű személyekre van szükség, akik hajlandók és képesek együtt dolgozni az égi erőkkel.
Akik Isten földi munkatársaiként védeni és épíeni akarják hazánkat, hogy a XXI. század a felemelkedés százada legyen a magyar nép számára.
Minden nemzedéknek bizonyítania kell rátermettségét.
Tedd magad alkalmassá arra, hogy a Mindenható Isten munkatársa légy és vele építsd a boldogabb magyar jövendőt!

GYERMEKEIDNEK ÉPÍTED!
2012 az új kor hajnalát jelenti. Az új korban kiérdemelt, elfoglalt helyünk mostani felkészültségünktől függ. Ez természetesen úgy egyéni, mint nemzeti vonatkozásban egyformán érvényes.
Mi a teendő?
Mivel mindenkinek más és más a helyzete, lehetősége, adottsága, ezért a tennivaló is ezek szerint alakul.

1. Szívében haragot senki ne hordozzon.Bocsássunk meg egymásnak és önmagunknak is.
2. Mélyítsük el kapcsolatunkat a Mindenhatóval, ima, elmélkedés, jó cselekedet, igaz beszéd által is.
3. A pusztítás és a rombolás minden formáját vessük el.
4. Ne engedjük magunkat beugratni a sötétség ügynökeitől.
5. Védjük meg Magyarország és a magyar nép érdekeit minden más érdekkel szemben.
6. Káromkodás, átkozódás nem méltó hozzánk, azok káros, romboló erők.
7. Növelni kell a magyar családok létszámát. A gyermekáldás Isten ajándéka.
8. Teremtsünk lelki békét, általa boldogabbak leszünk.
9. Tiszteljük és becsüljük meg öregjeinket, egyszer mi is azok leszünk.
10. Fedezzük fel nemzeti értékeinket, hagyományainkat, népdalainkat, népművészetünket, népmeséinket.
11. Őrizzük meg a magyar nyelv tisztaságát, kerüljük az idegen szavak, kifejezések, nevek használatát.
12. Támogassuk a jó magyar irodalmat, költészetet.
13. Legyünk környezet védők. Ügyeljünk a levegő, a víz, a föld, környezetünk és lelkünk tisztaságára.
14. Lelki alapú, tehetséges, jó vezetőket válasszunk úgy helyi szinten, mint országosszinten.
15. Védjük meg és ápoljuk az Igazat, a Szépet, a Jót.
16. Keressük mindig az Igazságot, tanuljunk és művelődjünk folyamatosan.
17. A lelki fejlődés az emelkedett élet alapja.
18. Éljünk kiegyensúlyozott, egészséges, derűs életet.
19. Legyünk türelmesek, segítőkészek.
20. Gondoskodjunk gyermekeink megfelelő neveléséről, oktatásáról, jobb jövőjéről.
21. Legyünk méltók elődeinkhez és tiszteljük őket.
22. Munkánkat végezzük szorgalommal, kitartással, lelkiismeretesen.
23. Ismerjük fel és tudatosítsuk azt, hogy Isten gyermekei vagyunk és azt, hogy életünk lehet szép és lehet jó.


Nagyon sok a tennivaló, s mindez annak csak kis része.
A maja és magyar táltosok véleménye szerint gondolataink, szavaink, cselekedeteink jelentősen befolyásolják mindazt ami 2012-ben és utána történhet. Beleértve az időjárás alakulását, országhatárok változásait, a társadalom egyensúlyát, a nép boldogulását, stb. Eljött az ideje annak is, hogy széles körben felújítsuk őseink egyik nagyon szép, de mára majdnem elfelejtett régi szokását - a HÁZI OLTÁR állítását.
Elődeink tudták, hogy minden házi oltár egy-egy erőközpont, összekötő kapocs az ég és a föld között.
Otthonunk szentélye, ahol családunk tagjainak imái, áldásai összeadódnak, felerősödnek, mivel a mennyből hasonló jó erőket vonzanak magukhoz.
Ez a felerősödött, megszentelt erő igyekszik önmagát megvalósítani.
A házi oltár mérete, felépítése, elrendezése, elhelyezése egyéni körülményeinktől függ. Különlegessége, tükrözi az ott élők felfogását, helyzetét.
A házi oltár fontos szerepe az egyén, a család, az ország, sőt a világ szempontjából is nélkülözhetetlen.
Segít a jó erők egyensúlyának megteremtésében. Hatása építő, javító, felemelő, áldó.
Magyarországon még az 1950-es években sok helyen létezett házi oltár. B.A.Z. megyében Felső-Mérán a legtöbb otthonban, a kb. egy méternél kicsit magasabb fiókos szekrény tetején alakítottak ki egyszerű házi oltárt.
A háttérben fönt egy fakereszt, lejjebb legtöbbször tükör és szentek képei, alattuk nagyszülők, szülők képei, előttük tartóban gyertya, vagy mécses és - amikor volt - élő virág. Sok helyen ezt kiegészítették az ajtónál szenteltvíz tartóval a falon.

Ázsiában a buddhisták, taoisták, shintó vallásúak még ma is komoly hangsúlyt fektetnek a házi oltárok felállítására. Némelyik helyen még az utcán is létesítenek kis szentélyeket, még a nagy városokban is.

A házi oltár szerepe nem csökkenti a templomok fontosságát, sőt hangsúlyozza, hogy nem elég egy héten csak egyszer találkozni az égiekkel.

Legyen Magyarországon is újra egyre több házi oltár, mely megszenteli otthonainkat, hazánkat, s megáldja életünket.

A házi oltár előtt lehet imádkozni, csendesen elmélkedni, énekelgetni, vagy csak emlékezni - egyénileg vagy csoportosan.

A hangosan elmondott "házi áldás" nagyon jó erőket indít be.

HÁZI ÁLDÁS"Hol Hit, ott Szeretet,

Hol szeretet, ott Béke,

Hol Béke, ott Áldás,

Hol Áldás, ott Isten,

Hol Isten, ott szükség nincsen."A "Magyar Hitvallás" elmondása pedig hatalmas lelkierőt fejleszt, erős elhatározást fejez ki.Hitvallás"Hiszek egy Istenben

Hiszek egy Hazában

Hiszek egy isteni

Örök Igazságban,

Hiszek Magyarország

feltámadásában!..."A Himnusz éneklése szintén a magyar lélek magasztos menyilvánulása, ezért a házi szertartás alapvető része kell, hogy legyen; ugyanúgy a "Boldogasszony Anyánk" című ősi énekünk is.

További tennivalónk az "Imaőrségek" megszervezésére. Elsősorban ezek két fajtája; egyik a 24 órás, 7 napos állandó, folyamatos imaőrségben való önkéntes részvétel.

Ez azt jelenti, hogy folyamatosan, a nap bármelyik időszakában (nappal és éjjel) valahol, valkik imádkoznak Magyarországért és a magyar népért.

Ennek megszervezéséhez türelem és hozzáértés szükséges. Van aki csak 15 percet tud vállalni, van aki egy-egy órát. Van akinek nappal van ideje, s van akinek este, vagy éjszka, esetleg hajnalban.

Aki, vagy akik ezt sikeresen megszervezik, azok kimondhatatlanul nagy szolgálatot tesznek hazánknak.

A másik fajtájú imaőrség az, amikor kis csoportok az ország különböző fontos helyein időközönként tisztító és áldó imákat mondanak el. (Pontosan betartva a helyi szabályokat, törvényeket.)

Ilyen imaőrségre szükség van a Történelmi Magyarország egész területén.

Mindenütt és mindig.

A Duna mellett, a Tiszánál, a Maros mellett, a Szamosnál, a Vág mellett, a Sajónál, a Dráva mellett, a Lajtánál, a Száva mellett, a Kőrösnél, a Latorca partján, az Ipolynál, a Garam partján és máshol.

Ugyancsak a Balatonnál, a Fertő tónál, a Velencei tónál, a Hámori tónál, a Szent Anna tónál.

A Kárpátokban, a Bükk hegységben, a Zengőnél, a Pilisben, az Irottkőnél, a Tátrában, a Hargitánál.

Székesfehérváron, Gyulafehérváron, Nándorfehérváron, Egerben, Kalocsán, Pécsen, Kolozsváron, Nyitrán, Szegeden, Debrecenben, Ungváron, Mezőkövesden, Kassán, Esztergomban, Szalontán, Munkácson, Borsiban, Jászvásáron, Lőcsén, Fiuméban, Miskolcon, Újvidéken, Murakeresztúron, Zetelakán, Kismartonban, Eszéken, és ezer más helyen.

Budapest minden részén: a Hősök terén, az Országháznál, a Budai várban, a Mátyás templomnál, (Boldogasszony temploma), a Városligetben, a Budai hegyekben, a Nemzeti Múzeumnál és sok-sok más helyen.

Pusztaszernek és búcsújáró, zarándok helyeinknek jelentősége, állandó és erőteljes ima-csoportokat igényel.

Ha valaki látta Földünk, vagy Európa fényben úszó, éjszakai fényképfelvételét az űrből, az csodálhatta a világító fénypontok ragyogását, az el tudja képzelni a fizikailag ugyan nem látható, de ugyanígy sugárzó imahelyek, szentélyek, zarándok helyek, gyógyító pontok erejének kiáramlását is.

Ezek sugárzása bár nem látható, de sokak számára érezhető valóság. E helyek tisztán tartása nem kis feladat.

Sokan tudják, hogy az egész Kárpát-medence egy hatalmas sugárzó szentély, melynek rendben tartása, biztonsága sok-sok ezer évvel ezelőtt a magyarságra lett bízva az égiek által. E feladat teljesítését népünk magára vállalta, és közben mérhetetlen áldozatokat hozott, de becsülettel helyt állt.

1920 óta - elsősorban téridegen, sötét erők aknamunkája következtében - nincs rend, nincs valódi békesség e szent helyen.

Ezért minden jó és törvényes eszközzel azon kell lennünk, hogy újra visszaálljon e terület egysége, bekessége, boldogsága.

A felvilágosítás, az ima, a jóakarat, a léleképítő zene, a tiszta és jó szándékú gondolat erejével át kell itatni az egész vidéket, hogy megtisztulva, megvilágosodva, oszthatatlanul visszaállhasson az egyensúly, az összhang az egész területen, hogy az újra az Isten földi országa lehessen.

Ennek megbízó levele a magyar címer, amely a jelképek nyelvén elmondja, hogy ez a terület Isten földi országa.

A címer mellett lévő két angyal pedig, mint tanúk, jelenlétükkel, erről tesznek bizonyságot.

Saját képük, mint hitelesítő aláírás tanúsítja ezt.

Meg kell találnunk annak békés módját, hogy a ránkbízott és vállalt hosszúlejáratú feladatainkat teljesíteni tudjuk. Ez kötelességünk.

A végzendő munka első lépése, hogy ennek tudatára ébredjünk.

Második lépés önmagunk megtisztítása, hogy mennyei erővel tudjunk feltöltődni.

Harmadik lépés az égből kapott fényt kell sugározni mindenfelé, amely a felemelkedéshez segíthet nem csak minket, hanem a velünk kapcsolatba kerülőket is.

Itt már elérkeztünk a 2012 utáni időszakhoz, melynek minősége - amint látjuk - tőlünk is függ. E kérdések megoldása elsősorban lelki vonatkozású, ezért jó szándékkal, kitartással jó irányba fordítható. A kulcs az Isteni Úton való haladás. Ez a reményteljes boldogabb jövő biztosítéka. A mai magyarság szorgalma, lelki beállítottsága, talpraesettsége, tisztán látása, mérték tartása, igazság szeretete, az égiekkel való szoros szövetsége hozzásegíthet ahhoz, hogy az új korszakban Magyarország és a magyar nép megújulva, megerősödve biztosítja megérdemelt, méltó helyét a világban.

Előkerült elődeink tanítása az Isteni Útról.Az igaz életAhol az Isteni Utat járják,

- akár városokban, akár falun -

ott mindenkinek javul helyzete.

Az ország és a nép megbékél.A Nap és a Hold fényesen világít.

Szél és eső időben érkezik,

A természeti csapás elmarad.

És a nemzet boldogulni kezd.Fölösleges a katona, fegyver.

A nép erkölcsös és törvényt tisztel.

Jók, udvariasak és szerények,

Hamisság nélkül elégedettek.Lopás és viszálykodás megszünik.

A gyengét nem nyomja el az erős,

és mindenkivel igazságosak.2500 éves szittya tanítás
Hozzászólások
Még nem küldtek hozzászólást
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Instant Messenger

Csevegő