Navigáció
· Fõoldal
· Napló
· GyIK
· Fórum
· Linkek
· Hírkategóriák
· Kapcsolatfelvétel
· Keresés
· Pálos kolostorok
· Rólunk
· Feliratkozás hírlevélre
· Event Calendar
Felhasználók
· Online vendégek: 4

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 12,465
· Legújabb tag: Murakbino
Online Statisztika


Látogatók ma: 3627

Utolsó 24 órában: 
Vízöntő: "És lesztek, miként az Isten".....
OrszágosAMI AZ INFLÁCIÓ MÖGÖTT VAN

Ezzel az édenkerti ígérettel vitte romlásba az embert a Gonosz. Olyanok lesztek, mint az Isten: hatalmasok, mindentudók. E sorok mélységes időszerűségére soha nem mutathattunk rá jobbkor, mint napjainkban. Az Édenkert jelenete most megismétlődik, beteljesedik. Az ember istenné „fejlődött”. Legalább is „néhány” ember szinte az isteni mindenhatóság hatalmához ért. Az új Bábel megépült.

* * *

Az infláció szinte lopakodva jött be a gazdasági életbe s most már úgy hozzászoktunk, mint ahogy a beteg megszokja a betegségét. Nemcsak betegség ez, hanem az egész világra kiterjedő járvány. Minden embert megfertőzött.

Betegségek, járványok rendszerint az emberen kívülálló okból jönnek, kiszámíthatatlanul, sorsszerűen. Az infláció azonban olyan betegség, amit emberek csinálnak, jól átgondolt célból, szándékosan. Vesztett háború után, amikor hatalmas vagyonik pusztulnak el, érthető, ha a pénz és termék egyensúly felbomlik, azaz a pénz úgy kering tovább a gazdasági életben, hogy nincs mögötte többé az a vagyon, áru, amit a pénzösszeg kifejez. Az átlagember is rögtön megérti az infláció okát és szerkezetét, ha arra gondol, hogy pl. az egymillió dollár értékű épületnek költségei mint pénzösszeg az épületet létrehozó munkások, vállalkozók, tőkések zsebébe vándorol és onnan tovább a gazdasági életbe. Amíg az épület áll, addig az érte kifizetett pénz reális pénz, azaz pénz és termék egyensúlyban van. Ám ha egy bomba szétrombolja az épületet, az érte kifizetett pénzösszeg elveszti realitását, fikciós pénzzé válik, azaz a pénz-termék egyensúlya felbomlik. Háború idején nagyon sok vagyontárgy, érték pusztul el, de az értük kifizetett pénz változatlan épségben megmarad és tovább kering a gazdaságban. Vagyis vagyon-ellenérték nélküli „üres” pénz jár körbe. Ez az infláció szerkezete durva, nagy vonásokban.

Napjaink inflációját azonban nem tudjuk megérteni a fentiek alapján, hiszen — hál’ Istennek — nem voltak nagyobb háborúk, tehát nem is látszik indokoltnak az infláció. Vagyontárgyak nem pusztultak el már vagy 30 esztendeje, sőt sosem látott gyarapodásnak vagyunk tanúi világszerte. Tehát úgy néz ki, hogy a mérleg árutermelés oldala egyre több reális vagyonnal nőtt, holott — az infláció előbbi magyarázata szerint kevesebbnek kellene lennie. Mi erre a magyarázat?

Egyszerű. Mint mondottuk, a pénz-áru mérlegnek egyensúlyban kell lennie az egészséges gazdasági rendben. Hogyan borulhatott fel hát a mérleg, amikor a vagyonok nem hogy nem pusztulnak el, hanem megnőnek? Nyilván úgy, hogy a mérleg másik karján olyan manipulációk mennek végbe, amiknek folytán sokkal több pénzösszeg kerül forgalomba, mint amennyi a másik oldalon a termelés értéke. Azok a hatalmak, akik pénzkibocsátó joggal rendelkeznek, hatalmas — fikciós — fizetési összeget dobtak be a gazdasági életbe. Magyarán: pénzt csináltak minden vagyon-ellenérték nélkül.

A bankok általában olyan helyzetben vannak, hogy minden fedezet nélkül pénzt bocsáthatnak ki. Normális körülmények között ezt nem lehet nyakló nélkül csinálni. Ezért van az, hogy félévenként összeülnek a bankfejedelmek gondosan zárt ajtók mögött, kielemzik a gazdasági élet kapacitását, azaz azt, hogy mennyi életerőt lehet kiszívni belőle úgy, hogy a társadalom ne érezze meg, azaz hogy a mérleg pénzoldala ne billenjen le nagyon. A világ minden részéről befutó jelentések alapján a Reserve Bank nevű intézmény (olykor Central Bank) megállapítja a fikciós pénz százalékát. Hasonlattal szólva, megállapítják tudományos úton, hogy hány piócát bír el a kísérleti állat anélkül, hogy elpusztulna, vagy megsínylené.

Az elmúlt évek során a Reserve Bank jól átgondolt politikai okokból aránytalanul többet szívott ki a gazdasági életből, azaz mérhetetlen mennyiségű fikciós pénz létrehozására adott ki utasítást. A pénz oldal a termelési oldalt messze túlszárnyalva felhígult. Így jött létre napjaink inflációja háborús pusztítás nélkül.

Az infláció tehát nem gazdasági, hanem politikai jelenség. Néhány ember csinálja jól átgondolt politikai okból. Az infláció célja: fokozni a világban tapasztalható erkölcsi, társadalmi, mentális zűrzavart; általános fejetlenséget, fölfordulást, káoszt előidézni, a forradalomnak egy eddig még sosem látott formáját, hogy végül a teljes összeomláskor az alaposan megszervezett és egyetlen rendezett hatalomnak, a Világ Kormánynak az ölébe hulljon a Föld minden népe és nemzete. Amikor már minden ember megcsömörlötte az anarchiát, a teljes széthullást, akkor mindenki az egyetlen logikus megoldásban látja majd csak a kiutat és önként aláveti magát a Világkormány intézkedéseinek.

Az inflációval két csapást tesznek egyszerre. 1./ A fikciós pénz kibocsátása révén újabb, mérhetetlen reális vagyonra tesznek szert. 2./ Hozzásegítenek az elérni kívánt káoszhoz, a hatalomátvétel előtti lépcsőfokhoz. — Alapjában véve igen egyszerű módszer, sokkal egyszerűbb, semhogy ne éltek volna vele a Világkormány ambiciózus urai.

* * *

Most pedig tekintsünk bele ennek az elképesztő hatalommal rendelkező világösszeesküvésnek a felépítésébe. Valósággal csodálatos, lélegzetet állító, hatalmas szervezet ez.
Van egy központi atommag s e köré fonódnak a különböző energiájú elektrongyűrűk. Minél közelebb helyezkedik el egy gyűrű a központhoz, a rajta elhelyezkedő elektronok annál nagyobb energiával, hatalommal rendelkeznek. Minél távolabb vannak a gyűrűk az atomfúziós központtól, annál számosabb egyedi tagokból állnak a rajta elhelyezkedő elektronok, a külső gyűrűkön már nem korporációk, hanem a Föld egyes államai keringenek kormányaikkal és sokmilliós népességükkel, de egyre csökkenő valóságos energiával, hatalommal. — Csak így értjük meg, hogy az egyes kormányok milyen szánalmasan jelentéktelen szabadsággal, hatalommal rendelkeznek.

Ez az ábra valósággal a Nibelungok gyűrűje, ahogy azt Wagner megsejtette. Ezt a világhatalmat jelképezi a Gyűrű, amelynek átkozott birtokáért istenek, óriások, törpék és hősök küzdöttek hazugsággal, csalárdsággal, öldökléssel s aminek végső eredménye az általános pusztulás lett. Ugyanakkor van ezekben a gyűrűkben valami Dante Poklának gyűrűiből és ronda-bugyraiból.

Mi jellemzi a 400-ak e világméretű összeesküvését? Vegyük sorra: 1./ Személytelen. 2./ Aránytalan. 3./ Az egész világra kiterjedő. 4./ Gondosan megtervezett. 5./ Közvetlen eszközében nem erőszakos.

Személytelen. — Nem lehet határozottan állítani azt, hogy ki vagy kik állnak az atommagban. A személyt illetően már évtizedek óta folynak találgatások. Egy időben Baruch nevét emlegették mint a szentek szentélyének bálványát. Halála óta egy másik zsidó, Warburg neve tűnt föl. Ezt a modern nagymogult több keleti titokzatosság veszi körül, mint valaha is a nagy despotákat. Aztán nem is valószínű, hogy ez az esetleges központi személy olyan diktatórikus hatalommal rendelkezne, mint amit mi ezalatt ma értünk. Inkább valamilyen szabadkőműves-szerű korporáció és szent papság (Sarastro) formájában áll fenn ez az intézmény, ahol az egyes csoportok hatalma együttműködő egyetértésben egybeolvad a gyűrű belső körén lévő, tehát fölötte álló magasabb hatalomba. Végeredményben az embernek az a benyomása, hogy személytelen, mégis személyszerű gigantikus szörnnyel áll szemben. Mintha a nagy vallásokat parodizáló isten állna előttünk: több személyből, több attribútumból összetéve, borzalmas szent Négyesség, vagy szent Háromság, ugyanakkor mégis maga a kifürkészhetetlen Egység.

Aránytalan. Az atommag körüli társaság néhány szupermilliomos családból, gazdag tudósokból és szakemberekből áll. A 400-ak fedőnév alatt foglalják őket össze, noha ez a szám nem azt jelenti, hogy valóban ennyi tagból tevődnek össze. Azért mondjuk aránytalannak, mert hiszen ez a 400 ember áll szemben a földkerekség 3 milliárd lakosával. Valósággal Madách fáraó-jelenete ismétlődik meg előttünk: milliók egyért. A hagymarétegszerűen egymásra boruló csoportosulások: a Bilderbergerek, a Pugwash konferencia és a Kerek Asztal Társaság a minden hatalom fölött álló Reserve Bank Systemet foglalja keretbe. A Bilderbergerek körébe a három óriásvállalat tartozik: 1./ Standard Oil (Rockefeller), 2./ Shell Co. (Bernhard herceg), 3./ Chase-Manhattan Bank (Rockefeller). Hogy néhány személyt is említsünk ebből a körből: Rockefeller, Kissinger, Fullbright, Sulzberger, Yavits.

A Pugwash Konferencia a magyarfaló szupermilliomos Cyrus Eaton köré csoportosuló tudósokból álló csoport. A harmadik a Morgan szupermilliomos csoport (Kerek Asztal Társaság), két elképesztő vagyonú vállalattal: az US Steel és az American Telephone and Telegraph Korporációval (A.T.T.).

Ezek a mai világ igazi urai. Minden az ő akaratuk szerint történik a politikában. Ők rendelkeznek béke és háború, rend és zűrzavar fölött. A XX. század története az ő történetük. Hatalmuk valóságos diktatúra, hiszen senki sem tud sem elmenekülni előle, sem szembeszállni vele, legyen az egyes ember, vagy kormány. A demokrácia paradoxonja az, hogy demokratikus eszközökkel ily mérhetetlen hatalomhoz juthatott néhány ember és úgy valósíthatja meg a zsarnokságot, hogy az emberek millióinak módjában sincs föllázadni. Az új isten előtt — akarva-akaratlan — csak hódolni lehet.

Láthatatlan. Láthatatlan, mint minden isten. Ily hatalom nem is lehet más, mint láthatatlan. Ezért tökéletlen a rajzolt ábra, mint amilyen tökéletlen minden szentkép. Aszerint, hogy melyik hatalmassághoz közelítünk, más és más szertartást kell megtanulnunk. Az óriás olajkonszernek s az ugyanolyan óriás iparblokkok és a hasonlóan hatalmas pénzhatalmak más-más varázsszóval tehetők láthatóvá, de a titkos jel a legbensőbb atommag sajátja. Az ezeregyéjszakának ezt a varázsigéjét csak a legbensőbb szentek szentélyében tudják. Különösképpen láthatatlan ez az isten a széles tömegek részére. Az átlagember ennek minden intézkedését úgy fogja föl, mint ami valóban Istentől jő. Legfeljebb a kormányt okolja az inflációért, a munkanélküliségért vagy sztrájkokért, holott a kormányok teljességgel tehetetlenek az összeesküvők szorítása alatt. A kormányok feladata végrehajtani a Reserve Bank utasításait, ők legfeljebb templomszolgái a szentek szentjének. Ha nem paríroznak, menniök kell vagy így, vagy úgy (mint Nixonnak pl.).

A láthatatlanság megint isteni tulajdonság. A titokzatos hódolásra kényszeríti az embert.

Az egész földre kiterjedő. Noha az összeesküvő szisztéma angol nyelvterületen indult el (ezért tanult otthon minden zsidó angolul) és középpontja az USA-ban van, erőmezeje besugározza az emberi világ legtávolabbi részét. Hatalma, mint Isten hatalma, mindenütt jelen van a világban. Kanada favágói, India templomszolgái, Uganda orvvadászai, Japán halászai vagy a szegedi TSzCs traktorosai — hasonlóan — mozdulni sem tudnak a láthatatlan Fejedelem jóváhagyása nélkül. Az egyes kormányok felé a Reserve Bank, vagy a Central Bank az összekötő kapocs. A mindenkori kormány épp olyan hatalom nélküli végrehajtója a Központi Akaratnak, mint a minisztérium aktahordó altisztje.

Gondosan megtervezett. Vagy 70 évvel ezelőtt már kialakultak a nagy vonalak, egyidőben és párhuzamosan a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvével. Erről már részletesen beszámoltunk lapunk két év előtti számában. A főállomások így alakultak: Kerekasztal Társaság, a Beavatottak Köre (Morgan-csoport), a Reserve Bank System megalapítása, a Wall Street Liberálisok, a különféle Alapítványok, a Council on Foreign Relations (C.P.R.), az Institute of Pacific Relations (I.P.R.), a nagy olaj- és bank korporációk, a hatalmas sajtóblokk. Majd a II. Világháború után szorosabbra kapcsolódtak ezek a csoportok a Bilderbergerek és a Pugwash Konferencia fedőnév alatt. A kormányok fölötti aktivitásuk eredménye lett az 50-es években az ú. n. Koegzisztencia, azaz a hidegháború megszüntetése. Más szóval ez azt jelentette, hogy a moszkvai bolsevisták meggyőződtek arról, hogy a Világkormány nemcsak akarja velük az együttműködést, hanem érdekelve van a bolsevizmus fennmaradásában. Ugyanakkor a Világkormány biztosította a Szovjetet, hogy a kommunistaellenes, nemzeti érzelmű elemeket és ezeknek a kormányra való befolyását ellenőrzés alatt tartja. Ezért árulták el 1956-ban a magyar szabadságharcot is. És ennek lett a következménye az, amit Magyarországon „enyhülésnek” neveznek, és így vedlettek „szívesen látott kedves Honfitárssá” a bolsevizmus elől nyugatra menekült magyarok, akiket tíz éven át reakciós, bitang fasisztáknak tituláltak. A Világkormánynak édes gyermeke a bolsevizmus, Moszkva közelebb áll hozzá, mint London, vagy Párizs.

De a Világkormány nem bízhatta ügye intézését mindvégig a sokszor bizony vonakodó kormányokra. Szükségessé vált a direkt akció. Kissinger, a Bilderberger mutatkozott alkalmasnak a páncélos ék szerepére a még ellenálló területek meghódítására. Mesteri módon mozdították el az útból Nixont s ezzel behozták a másik Bilderbergert, Rockefellert. Ezzel az USA kormánya teljesen a Világkormány eszközévé vált. Ezzel olyan vezetők kerültek hatalomra, akik nem a választások révén, hanem belső manipulációk révén kerültek oda.

A következő sakkhúzás az USA alkotmányának megváltoztatása lesz oly módon, hogy az USA mint nemzet megszűnjön s csak egy alárendelt végrehajtó szervévé váljon a nagy VilágálIamnak. A Kissinger-Rockefeller vonal a szükséges alkotmányjogi változtatásokat nehézség nélkül keresztülviheti. Ezzel jó példát is mutatnak a Szovjetnek és Kínának, elnyerik azok teljes bizalmát a nagy világboldogító tervekhez. A többi okoskodó, nemzetieskedő államban pedig az infláció és a teljes káosz fogja megérlelni a helyzetet ahhoz, hogy beadják a derekukat.

Az utóbbi években azonban brutális siettetésnek voltunk tanúi: a Watergate ügy és ezzel párhuzamosan a Szovjet zsidók „felszabadítása”, Nixon bukásával egyidőben megszüntették a zsidók kiutazási korlátozását a Szovjetből. Valami miatt sietnek a beavatottak. Valami váratlan körülmény üti fel a fejét.

Közvetlen eszközében a 400-ak uralma nem erőszakos. Amennyiben erőszak alatt direkt forradalmi vagy háborús eszközöket értünk. De lényegénél fogva sem tehet ilyet ez a társaság, mert 1./ kevesen vannak ehhez, 2./ aktivitásuk nem az utcán és a harctéren folyik le, hanem a legmagasabb elvont (pénzügyi-gazdasági) síkon, 3./ ha szükségesnek találják erőszak alkalmazását, azt más, tudatlan balekokkal hajtatják végre. Ők minden szennytől tisztán, mocsoktalanul, humanitárius jósággal eltöltve és főleg észre nem véve kívánnak tevékenykedni. Ezek a vezetők türelmesek, miként az Isten, és megértők. Tudnak várni. Ha valahol hiba történik, bölcsen a legjobb gyógyszert, az Időt alkalmazzák. Jó emberismerők, tudják, hogy az emberek hamar felejtenek.

Az 1930-as évek depressziójával elszámolták magukat ugyan, de sokat tanultak belőle. 20 év alatt kiköszörülték a csorbát, igaz, közel százmillió ember életébe került. Korai volt akkor elkezdeni, majdnem rámentek. A világra zúdított káoszból nagyszerű emberek, ragyogó Rend emelkedett ki. Ezért kellett kirobbantaniuk a II. Világháborút, s ehhez megtalálták a maguk balekjait. Aztán ott folytatták, ahol 1930-ban elhagyták. Jött a totális züllesztés: vallás, erkölcs, család, haza, ifjúság, minden, ami valaha is értéknek számított a sárba került. Jött a politikai és gazdasági züllesztés, az infláció. Ki az, aki meglátja ezen jelenségek mögött a szándékosságot, az erőszakot? Ki érti meg, hogy tulajdonképpen miért kell az általános felborulás, a káosz? Ki figyel föl arra az egyidejűségre, ahogyan a két nemzeti kormány Görögországban és Portugáliában máról holnapra letűnt? Ki veszi észre a láthatatlan karmester beintését a világ pandemonikus hangversenyén?

Isten is káoszból teremtette a világot. Az új istenek új világa is csak a káoszból emelkedhet ki. Ezért kell előbb a káoszt megvalósítani a Földön. Jól átgondoltan, lépésről-lépésre kell megvalósítani a káoszt. Észrevétlenül, természetesnek tűnő úton, erőszak nélkül. Ha azonban az erőszakhoz folyamodnak, eszközeikben oly kegyetlenek, brutálisak, amire a történelemben még példa nem volt. (II. Világháború, Vörös Kína „felszabadítása”.) A régi világ hamvaiból, káoszából megújult Főnix madárként szárnyal föl az égre az új emberiség fényes csillaga, a Világkormány.

Valahol azonban kezd szorítani a cipő. Az eddig tanúsított türelem elveszőben van. Három dolog látszik nyugtalanítani az összeesküvőket.

1./ Az általános anyag- és energiahiány. Hatását sokáig alábecsülték, ezért látszott úgy, hogy hirtelen jött. Az anyag- és energiahiány egymásnak ugraszthatja a nemzetieskedő kormányokat, akár a Szovjetet is az USA-val, ha ott nehezebben kordába fogható elemek kerekednek fölül. Hát ez az, ami aztán végképp áthúzhatja az összeesküvők tervét. Ezért szaladgál Kissinger mindig olyan helyekre, ahol a fegyveres összetűzés lehetséges. Az anyagkrízis bekövetkezése előtt meg kell valósítani a Világkormányt. Ezen áll vagy bukik az egész koncepció. Az idővel való versenyfutásnak drámai pillanatai ezek,

2./ Az előidézett káoszból megint valami Rend készül kiemelkedni. Arra az esetre, ha a kormányzás és az életszükségletet biztosító berendezések veszélybe kerülnének a káosz folytán, józan, katonaviselt emberekből „polgári hadseregek” felállítása van folyamatban szerte a világban. Más szóval, jobboldali katonai diktatúrák „veszélyeztetik” az összeesküvők terveit. Ez még csak nem is politikai szervezkedés, csupán önkéntes csoportosulás a káoszt előidézni szándékozó harcos kisebbség ellen. De ebből egészen más, váratlan erők támadhatnak föl, amik aztán az összeesküvőket is elsöpörhetik a föld színéről. Minderről újabban eleget hallunk sopánkodni a sajtóban. Mindez olyan polgárháborúba kergetheti az országokat, aminek diktatúra lesz a vége. Ezzel a diktatúrával azonban semmit sem tudnak kezdeni majd az összeesküvők.

3./ Felboríthatja a számításokat a tüneményes gyorsasággal feltörő arab olaj- és pénzhatalom. Ha minden továbbra is a mai szinten marad, akkor a világ pénzkészletének 3/4 része az arab államok kincstárába kerül kerek tíz éven belül. Az arab államok hatalmasabbá nőhetnek ki, mint a 400-ak. Mindennél jobban ez a tény sürgeti cselekvésre az összeesküvőket. A Pugwash vezér, Cyrus Eaton koncepciója szerint meg kell alapítani az USA-USSR államuniót, amely harapófogóval kettétörik az arabok gerincét s ezzel megszabadulnak a legveszedelmesebb ellenségtől. Nem szólva arról, hogy az életet adó olajenergiához is hozzájutnak. Az arabok lehengerlésére már megkezdték a szükséges intézkedéseket. A szuezi csatorna megnyitása, illetve Izraelnak onnan történt vissza vonulása úgy van beállítva, mint az arabok diplomáciai győzelme és Kissingernek jóságosán bölcs intézkedése. A valóságban azonban egészen más áll a dolgok hátterében: a szuezi csatorna megnyitásával kiváló felvonulási út az arabok meglepésére. Azt is tudjuk, hogy hatalmas amerikai erőket képeznek ki sivatagi hadviselésre a déli államokban. Az arabok ugyan már aláaknázták az olajkutakat, de az összeesküvőknek bizonyára már a helyszínen vannak olyan emberei, akik az adott pillanatban belülről teszik ártalmatlanná az arabokat és megakadályozzák a berendezések elpusztítását. Itt minden csak szervezés és pénz kérdése. A gyanútlan arabok fölszámolása talán már nem is évek kérdése. A Közel-Kelet lángba borul s az ember megborzong arra a gondolatra, hogy vajon ez nem a próféciák Utolsó Háborúja-e a Jeruzsálem melletti armaggedoni síkon?

Furcsa végzete minden istennek, hogy valahol elszámolja magát.

A 400-ak túlfeszítették a húrt, illetve elkéstek. A világ kiábrándult minden nagy szólamból, legyen az a bolsevizmus, fábiánszocializmus vagy demokrácia. A világ megundorodott a Pénz uralmától is. A világ most lép a diktatúrák szakaszába. Lehetőségek: Világkormány, szovjetdiktatúra, nemzetiszocializmus.

A Világkormány esélyeit az imént letárgyaltuk. A szovjetdiktatúra az elmúlt két generáció alatt bebizonyította saját magának, hogy életképtelen. Ott már senki sem hisz a keretet adó marxizmusban s a világkormány hathatós támogatása nélkül az egész bolsevizmus úgy elolvadt volna, mint Villon tavalyi hava. Az orosz politikai eszmélés veszedelmes átmeneti állapotba került. Ezért senki sem tudja a Vasfüggöny mögött, hogy mit hoz a holnap. A marxizmus szellemi princípiumai összeomlottak, csupán egy formátlan, tényleges állapot áll fenn. Az így nem tartható sokáig, valami keretet kell adni neki. E bizonytalanság miatt szűkölnek a zsidók a Szovjetre. Mi lesz az új keret? Keresztülvihető-e polgárháború nélkül? A polgárháború még mindig jobb, mint ennek ördögibb formája, a káosz.

A bolsevizmus az összeesküvő szupermilliomosok teremtménye. A kommunista párt a gazdagok pártja. A bolsevizmus, mint bolsevizmus csak a világkormányba menthető át, sorsa a Rockefeller-Kissinger együttes sorsán múlik. Tehát a bolsevista princípium összeomlása folytán előállt helyzet is sürgeti a Világkormányt a hatalomátvételre.

Akárhogy is nézzük a dolgokat, az elkövetkező évek igen válságossá teszik az emberiség helyzetét. Itt már sok mindenre késő van, sok mindent már nem lehet visszafordítani. Az alternatíva iszonyú káosz, vagy forradalom? Világkormány, vagy katonai diktatúra?

— A Sátán, Zsinagógája, vagy Nemzetiszocializmus?

Forrás:Betiltva.com
Hozzászólások
#1 | hoolin - január 17 2011 20:26:49
quigoola poshoomiej thoongoodishi dajo ichox ika oulooquae xaquebuyoob heushakiruung feitajuj
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Instant Messenger

Csevegő