Navigáció
· Fõoldal
· Napló
· GyIK
· Fórum
· Linkek
· Hírkategóriák
· Kapcsolatfelvétel
· Keresés
· Pálos kolostorok
· Rólunk
· Feliratkozás hírlevélre
· Event Calendar
Felhasználók
· Online vendégek: 4

· Online tagok: 2
Davinmal, KeganHaf

· Regisztráltak: 12,465
· Legújabb tag: Murakbino
Online Statisztika


Látogatók ma: 3829

Utolsó 24 órában: 
Kerekasztal beszélgetés a Pálos rendről
PÁLOS BARÁTÁrva Vince atya:
Körülbelül talán egy hét kéne, hogy elmondjam mindazt, amit nagyon jó lenne, ha Magyarország népe ismerne. A középkori jövendölés szerint „van Pálos rend, van Magyarország, nincs Pálos rend, nincs Magyarország.
Pázmány Péter nagyon komolyan vette ezt, s egy gyönyörű, barokk-cikornyás, négy-öt soros mondatba foglalta össze.
Szakács Gábor-Tatárlaka titka
PÁLOS BARÁTMiközben a világ nagy kultúrái hatalmas építményeikkel hívják fel magukra a figyelmet, a magyarság elődeinek számító rokon népek reánk hagyományozott legősibb tudását három, mindössze néhány centiméter nagyságú agyagtáblácska hirdeti. A tatárlakai leletek kultúrtörténeti jelentősége mégis túlszárnyalja valamennyi vetélytársát.
A szívközpont őrzői, a pálosok?
PÁLOS BARÁTMár szinte közhely az analógiás gondolkodók számára legalábbis , hogy a Kárpát-medencében található a Föld szívközpontja, pontosabban a pilisi Dobogókő lenne a Föld szívcsakrája. Mondják, a Föld szíve Dobogókőn dobog. Körülötte pedig pálos kolostorok csoportosulnak: Szentkereszt, Szentlélek, Kékes, mintha a pálosok legfőbb titkos feladata eme földcsakra (földi energia-csokor) őrzése, védelme, működtetése lett volna...
Szent László király legendája (1192 után)
PÁLOS BARÁTBoldog László király kiragyogva kimagaslott Magyarország királyainak fényes nemzetségéből. Kétségtelen édesatyja a nevezetes első Béla, a hírneves András király öccseura; alkotóereje szorgalmából azon években, midőn uralkodott, az állam, sőt az egész Pannónia annyira rendezetten s meggyarapodva virágzott, hogy boldog István király ideje óta törvények, szabadság és bőség tekintetében soha még ily csodálatosan nem csillogott. Minden korábbi állapotánál gazdagabban Magyarország azidétt kezdte szabadságának fejét a bőség telt szaruival az egekig emelni, s gazdagságában, rangban és dicsőségben szinte valamennyi vidéket legyőzni
Tomory Zsuzsa:ŐSVALLÁSUNK PARÁNYAI
PÁLOS BARÁTIstenben gyökerező hitünk életünkben megjelenített valóságának tanúja ősvallásunk. Naponta tapasztalt élmények erősítik ezt a hitet, melynek élő parányait változtatták kőbe merevített hittételekké a ma ismert világvallások. Akkor, amikor őseink hitét kutatjuk, s foglaljuk írásba a talált parányokat tudnunk kell, hogy nem az ókori nagy műveltségek hitregetanaiban, vagy a most uralkodó nagy vallások képzeteiben kell keresnünk magyar hitünk előképét, hanem mindenkor népünk gondolatvilágának csodakútja felé kell fordulnunk, hogy lelkünk táplálékhoz juthasson.
Üzenet
PÁLOS BARÁTVan az Égben és a Földön is egy Törvény: CSAK AZ JUT ELŐRE, AKI MEGOSZTJA TUDÁSÁT MÁSOKKAL. Aki tehát mindig csak vesz és vesz, de soha nem ad, az nem jut előre, mert bezárta a körforgást, így nem jut hozzá az újhoz!!!
Gyöngyösi Gergely:PÁLOS REMETE TESTVÉREK ÉLETRAJZAI (1530 körül)
PÁLOS BARÁTMinthogy az idő mulandósága nem engedi meg, hogy emlékeink kincsestárát sokáig megőrizzük, mert mindnyájunkat elragad a halál, ezért régi szokás az eseményeket az írás tartósságára bízni, nehogy az elmúlt idők történetét nem ismerő kor bizonytalanul tévelyegjen.[1] Éppen ezért rendfőnökségem alatt rendünk magyar-, német- és horvátországi kolostorainak iratszekrényeit, ládáit átkutattam, a különféle írásokat átolvastam, és ezek alapján a kolostorok kiváltságairól leltárt állítottam össze. Midőn a testvérék, de főleg a rendfőnökök életét írtam, némely felmerülő problémával késő éjszakába nyúlva lámpa fényénél foglalkoztam, hogy olvasóimat ne csak az elbeszélések változatosságával gyönyörködtessem, és Teremtőjüket szentjeiben csodáltassam; hanem ragyogó és dicső példájukkal, az erények csúcsaira fölvezessem, és a tökéletesség állapotára is ösztönözzem.
Szent magyar pálosok-Boldog Özséb
PÁLOS BARÁTA XIII . század, melyben Boldog Özséb élt : nagy század volt. Ez a század látta III . Incét Európa legfényesebb trónján és ez a század látta a pápákat — Avignon- ban. S mikor a gyönyörű gótika megszületett , az Egyház katolicitásának hatalmas gondolata megrendülésnek nézett elébe a lelkekben. A középkor bomlani s az újkor vajúdni kezdett. A keresztes hadjáratok nagyobb és mélyebb változásokat idéztek elő Nyugaton, mint Keleten. Egy új tavasz fakadása mutatkozott , melynek első pacsirtája Assisi Szent Ferenc, Isten trubadúrja volt . . . A magyar föld is megrezdült az új világ- áramlatok szelében s az első lovag-király, a kalandos és szeszélyes II. Endre, ha nem is szerzett sok dicsőséget keresztes hadjáratával, de szent leányával, Erzsébet Asszonnyal talán minden tékozlását és bűnét jóvátette. Ám az ő uralma után legyöngült Ország nem bírt ellenállni a borzalmas ta- tárpusztításnak s akkor dobbant a magyar történelem elárvult porondjára Boldog Özséb s az első pálosok', hogy IV. Béla szent leányaival : B. Margittal, Jolántával és Kingával együtt az ő imádságuk s vezeklésük is részt vegyen Magyarország talpra állításában . . .
Bunyevácz Zsuzsa: Grál királyok országa?
PÁLOS BARÁTA Szent Grál kifejezés hallatán többségünknek minden bizonnyal egy kehely vagy serleg jut eszébe, amelyben Jézus vérét fogták fel a kereszt alatt. Ha jobban utánanézünk a kérdésnek, akkor hamarosan kiderül, hogy ősi földünkre, a Kárpát-medencére nem véletlenül használjuk az Isten országa kifejezést, mint ahogy nem véletlen az sem, hogy csak nekünk van Szent Koronánk, melyet az „égiektől” kaptunk. Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy az Isten országa, Mária országa kifejezéseket talán a Grál királyok országa kifejezéssel is bővíthetnénk!
Hogyan vessünk véget a gonosz hatalmának és a hazugságoknak?
PÁLOS BARÁTEz a kérdés foglalkoztat mostanában. Sok ismerősöm mesélt saját életében most meglévő problémáiról. Sokan mesélték, hogy valahogy olyan dolgok kerülnek előtérbe magánéletükben, ami eddig még sohasem. Lehet ez egy vita, szülőkkel való konfliktus, önismerethiány, erkölcsi válság, bármi. Hát nem érdekes ez a párhuzam? Konfliktus az országban és konfliktus a magánéletben. Hogyan is van ez az összefüggés?
Húsvét köszöntő: 'Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön!'
PÁLOS BARÁTA középkori Magyarországon tartott körmenetekről gazdag emlékeink vannak.
A körmenetek: Úrnapi, húsvétvasárnapi, áldozócsütörtöki, Sarlós Boldogasszony napján, Kisasszony napján, Urunk színeváltozásakor, mindenszentekkor és ennél minden bizonnyal még több is volt az esztergomi rítusban. A pálos konstitúció 76. rubrikája szigorúan meghatározza a körmenetek alkalmait és azok rendjét.
A Pálos-rend liturgiájában megőrizte eredeti értelmét, jelentését és szigorú mértéktartásúak ezekkel kapcsolatosan. A körmenetek felsorolásából egy gazdag, bensőséges liturgikus élet gyakorlatnak lehetünk tanúi.
Szántai Lajos előadása Sopronban 3.
ŐSI PÁLOS BARÁTSzántai Lajos 2011.04.19-én Sopronban tartott előadását láthatjátok két részben.Mindenkinek jó szórakozást hozzá!
A Grál magyar lovagjai, a pálosok
PÁLOS BARÁTA pálosok egész életük folyamán azt próbálták megvalósítani, amit odafönn az égben, az angyalok szféráiban láttak – tartotta a rend történetét megíró Gyöngyösi Gergely, aki 1520 és 1532 között a pálosok generálisa volt. Novemberben óhatatlanul foglalkozunk az elmúlással. A halál azonban - a régmúlt nagy beavatottaihoz hasonlóan - a pálosok számára sem az elmúlást jelentette. A rejtett barlangokban folyó, csak beavatottak számára ismert szertartásaikon az „örök bölcsesség útját” keresték.
Jézus a 'magyarok' Szent Sólyom városában feszíttetett meg...
PÁLOS BARÁTHogy Mária, Jézus anyja magyar volt-e - valószínűsíthető, de nem eldöntött vita.
Mindenesetre amellett, hogy Szt. István királyunk Máriának ajánlotta fel országát, szerte a világon Magyarországot általában nem így hívták a Turul dinasztiák korában (az Árpád-házi utólagos hazugság), hanem Regnum Marianumnak. Még különösebb: Mária országának egyetlen külső területe volt 700 éven keresztül folytatólagosan: 1218-1918-ig, és ez éppen Jézus megfeszítésének a városa; amit ma héberre úgy ferdítenek: Jeruzsálem.
KIRÁLYI DOBOGÓ-beszélgetés Szántai Lajossal a Pilis szívéről, működéséről és a Krónikáról
PÁLOS BARÁTSokak számára nem szorul magyarázatra a Pilis szakralitása, szentsége. Sűrűn emlegetjük szakrális királyi központként, ami annyit jelent, hogy a legrégibb időktől kezdve, királyi, családi birtok volt, Visegrádtól Esztergomig királyi várak, kastélyok sokasága volt található. A pilisi háromszögben szinte minden királyunk templomokat, apátságokat alapított. Az Árpád-házi királyaink sorsának jelentős eseményei – születéstől a halálig – kötődnek ehhez a területhez. És ezzel tovább gyarapszik a Pilist övező rejtélyek sora is, az eltűnt vagy nem azonosítható egykori települések keresése közben.
Magyarok, táltosok, pálosok V....VI. rész
PÁLOS BARÁTEljött az idő, hogy újra szóljunk. Az Ősök, végtelen szeretetükkel körbevesznek és megkérnek, hogy továbbítsam az üzenetüket.
Máriakéménd-Rózsafüzér Királynéjának kegyhelye
PÁLOS BARÁTTehozzád jöttünk el, édes Szűzanyánk!
Ki Fiad kegyelmét hullatod le ránk.
Ó, Mária, kéméndi Szűzanya,
Legyen gondod hű magyarjaidra.

Elhoztuk Tehozzád megtört szívünket,
Könyörgünk, enyhítsd sok szenvedésünket.
Ó, Mária, kéméndi Szűzanya,
Legyen gondod hű magyarjaidra.

Sokszor azt gondoljuk nem bírjuk tovább.
De Te szeretettel hajolsz le hozzánk.
Ó, Mária, kéméndi Szűzanya,
Legyen gondod hű magyarjaidra.

Kegyesen fölemelsz, jó Anyánk, minket.
Új erővel töltöd megtört lelkünket.
Ó, Mária, kéméndi Szűzanya,
Legyen gondod hű magyarjaidra.

Segítségeddel új életet kezdünk,
A Te utadról soha le nem térünk.
Ó, Mária, kéméndi Szűzanya,
Legyen gondod hű magyarjaidra.

Ezután csak benned élünk és halunk,
Szeretettel, jó Anyánk, tieid vagyunk.
Ó, Mária, kéméndi Szűzanya,
Legyen gondod hű magyarjaidra.

Ha majd búcsút intünk bús életünknek,
Vedd szent oltalmadba megtört szívünket.
Ó, Mária, kéméndi Szűzanya,
Legyen gondod hű magyarjaidra.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft. Balssagyarmat, 1991. 181-182.old.)
Szántai Lajos előadása Sopronban 2.
ŐSI PÁLOS BARÁTSzántai Lajos 2011.03.01-én Sopronban tartott előadását láthatjátok két részben.Mindenkinek jó szórakozást hozzá!
Máriaszéplak romkápolna
PÁLOS BARÁTMáriaszéplak városát hiába keresnéd a térképen. A középkori Széplak város, amely Cikó község és Bonyhád között feküdt, majdnem nyomtalanul tűnt el a török hódítók módszeres pusztítása nyomán, ma csak egy középkori templom romja emlékeztet rá.A román stílusú, Árpád-kori rom, a középkori Széplak város kéttornyú templomának szentélyrésze évszázadok óta a környék németségének búcsújáróhelye.Ez a XIII. századi templom, a Vörösmarty Mihály által megénekelt "széplaki bús rom", Náray Antal 1824-es regénye egyik helyszínévé tett - széplaki szentegyház.Búcsújáróhelyként szolgáló Árpád-kori rom, Illyés Gyula Kora tavasz című regényében is szerepel. A sántaságból és tüdőbajból meggyógyultak eldobott mankóikat, fogadalmi tábláikat, a világháborúk alatt a fronton lévők asszonyai, menyasszonyai fogadalmi tárgyaikat hozták ide.Nagyboldogasszony napján (augusztus 15-én) és Kisboldogasszony napján (szeptember 8-án) tartanak itt búcsút, de jóval kevesebb a zarándok, mint régen.
Félnek az ősi pálos szellemiségtől - talán azért, mert magyar?!
PÁLOS BARÁTAz egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok története mindig is szorosan kapcsolódott az ország sorsához. Pázmány bíboros a következőt jövendölte: Édes hazám a pálosokkal lettél naggyá, és a pálosokkal fogsz elpusztulni.
Árva Vince atyát, a rend utolsó képviselőjét hallgatva csak erősödik az az érzésünk, hogy az évezredek homályába visszanyúló ősi magyar rend újjászületéséért senki se rajong igazán.
Magyarok, táltosok....IV. rész
PÁLOS BARÁTA magyarság helyzetéről szeretnék szólni pár mondatban.
A nyirkai jóslat óta, sok minden megváltozott, de egy nem,- ennek az Országnak ÚJJÁ KELL SZÜLETNIE! Az ÚJJÁSZÜLETÉST lélekben értem!
A nyirkai jóslat beteljesítette magát, de egy ponton és ez a közelmúltban volt, felül írta MAGát! Hazánkban nem szabad vérnek folynia!
A Megváltást nem ilyen jellegű áldozat árán kell meghoznotok!
Hanem önmagatok isteni lényét kell előhívnotok, hogy megcselekedjétek mindazt, amivel az Ország sorsát előre mozdíthatjátok. Ha ezt megértitek, rövid időn belül gyökeres változás veszi kezdetét és elindul egy olyan folyamat, amelyben felszabadul a Nemzet, ősi sorsot teljesít be.


Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Instant Messenger

Csevegő