Nimród
Írta: vince62 - Dátum: Január 21 2011 09:22:28
PÁLOS BARÁTAzoknak akik be vannak oltva a bibliai NIMRÓD-dal, mint a magyarság ősapjával és Attilának
apjaként tudják.Azoknak írom a következőket:


Teljes hír
Azoknak akik be vannak oltva a bibliai NIMRÓD-dal, mint a magyarság ősapjával és Attilának apjaként tudják.

Azoknak írom a következőket:
Itt is alaposan össze van mosva a két Nimród, mert a névazonosság, még nem
személyazonosság, főleg akkor amikor jó 6000 év választja el a bibliai Nimródot Attilának apjától.

Tisztázzuk előbb a bibliait, hogy megismerjük kilétét.
A biblia Nimródról a Vízözön utáni leírásban találkozunk, de ős szüleinek földi élete még előbbről való.

Több könyvemben már írtam róluk - már az ŐS SZÜLŐK-ről – de most újra írom, hogy a
Teremtés HATODIK napján a Teremtő Isten – ÉS NEM az ÚR Isten megteremtette az első
emberpárt, melyről így olvasunk: I. Móz. 1:26 –
„És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a
tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó
mindenféle állatokon.”
A kérdés most az, hogy kivel teremtett, mert hogy a majommal nem, az biztos. Az állatok
szintjére nem süllyedt le a Teremtő Isten. Csak egy vele „egyenlő” személlyel teremthetett, aki
részt kért az emberből!
Magyar nyelvünk, idevonatkozó szavai felvilágosítanak minket erről a személyről, ha figyelembe
vesszük az általam, nyelvünkre felállított törvények közül – mert több törvényt is felállítottam -
azokat mellyel megállapítottam azt, hogy:
1. A magánhangzók szavainkban cserélhetők.
2. Az ellentétek ugyan abban a hangban, betűben találkoznak. Csak egy-két példa: Maga-
Mély az M-ben, Hegy-Völgy a GY-ben, Kint-Bent a T-ben, Karcsú-Kövér a K-ban, Igen-
Nem az N-ben és így tovább.
3. Valamint, szavainkat rövidíthetjük akkor, ha a szó kezdődik és végződik ugyan abban a
hangban, vagy betűben. Ilyen a PAP, a TEST.
Ezek után nézzük meg, hogy a Teremtő Istennel, milyen személy volt egyenlő, csak
természetesen ellenkező előjellel bírva.
ISTEN nem személynév, hanem állapotát kifejező a „neve”: ISTEN = ŐS+TEST+ÉN.
Vele ellenkező előjellel bír a SÁTÁN, mely „NÉV” = ŐS+TEST+ÉN, csak a SÁ jobbról balra olvasva
adja meg az ŐS értelmet.

Mint e szavainkból látható e kettő „fej-fej, test-test”, mellett áll, csak az egyik a pozitív, a másik
a negatív.
Mindkettőnek része volt, és van ma is az emberben, különbözőképpen.
De most csak arról az emberről szólók, mely a teremtés HATODIK napján létrejött.
Nézzük meg azt, hogy mennyi része volt az Istennek és a Sátánnak az akkor létrejött
emberpárban?
„És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlóságunkra;”
„Teremté tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és aszzonyyá teremté őket.”

A Teremtő Isten az ember párt a saját KÉPÉRE teremtette, DE NEM a SAJÁT
HASONLATOSSÁGÁRA!
A HASONLATOSSÁG a SÁTÁN-ra ütött, a SÁTÁN hasonlatossága volt bennük.
A teremtés lehet külső és belső ÖRÖKLÉS IS!
A teremtés HATODIK napi emberpárjában tehát – hogy így fogalmazzak – VOLT ISTENI és
SÁTÁNI VONAL, ISTENI és SÁTÁNI GÉN. A génekről ma már tudjuk, meghatározzák a belső és a
külső embert, és ÖRÖKLŐDNEK.
Ezek után ugorjunk egy nagyot a Vízözön előttre és olvassuk az I. Móz. 6-ik részében az első
verstől a következőket.
„Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének.
És látá az Istennek fiai ez emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak
feleségeket mind azok közül, kiket megkedvelnek vala.
Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének
az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szülének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől
fogva híres-neves emberek voltak.”
Lehet ennél tisztábban fogalmazni???
Az Isten fiai nem a Teremtő Isten fiai voltak, hanem a teremtés HETEDIK napján FORMÁLT FÉRFI
leszármazottai, mely FORMÁLT férfit az ÚR ISTEN FORMÁLTA az Éden Kertjében és lehelte bele
a saját éltető lelkét. I. Móz. 2:7.
Ennek az Istennek = ÚR ŐS+TEST+ÉN-nek a FIAI látták a teremtés HATODIK napján
megteremtettek leányait, hogy szépek azok és vettek közülük feleséget.
Leszármazottaik ezeknek is ÓRIÁSOK voltak, HATALMASOK és HÍRES-NEVES emberek.
Újra ugrok elég nagyot.

Ezek egyik leszármazottját vitte be Noé a bárkába, mert hogyan lehetett volna a bárkában
gonosz embert bevinni, márpedig menteni kellett a Teremtés HATODIK napján létrejött – a
Teremtő Isten képét örökölt embert IS, mert a Teremtő Isten-i GÉN nem pusztulhatott el a
mindent elborító Vízözönben.
Ez a bárkában bement ember volt KHÁM.
De a GÉN-ek nem csak az akkori EGY férfitől származtak a gyermek megfogamzásánál, hanem az
akkori (KHÁM), EGY férfinek az ŐSEI is részt vettek a fogamzásban az ŐK GÉN-jeik alapján. MA
IS!
Így már érthető az, hogy a Vízözön után Noé megátkozta Kanaánt, aki viszont Khámnak volt a
fia. Az Átok szavunk jelzi a SÁTÁN HASONLATOSSÁGÁT. Ezt a hasonlatosságot látta meg
Kanaánban Noé és megátkozta Kanaánt, valamint leszármazottait is.
Viszont ha van ÁTKOZOTT GÉN vagy VONAL, kell legyen ÁLDOTT VONAL is, mert mindkettő részt
vett a teremtés HATODIK napján megteremtett emberpárban.
ÁLDOTT-ÁTKOZOTT ellentétek a T-ben.
Az ÁLDOTT GÉN, VONAL Khám unokája volt.
De nézzük a származást: Móz. 10:6-
„Khámnak pedig fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán.
Khúsnak pedig fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh, Szabthékah.
Rahmának pedig fiai: Séba és Dédán.
Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.
Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród.
Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád, és Kálnéh a Sineár földén.
E földről ment azútán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht.”
Khámnak fia Khús volt az ör mellé a hatodik.
Khús fia lett Nimród. Nimródnak Ős SZÜLEI – visszavezetve – egyik leány leszármazottja a
teremtés HATODIK napján létre jött emberpárnak, és az ÚR ISTEN által a teremtés HETEDIK
napján FORMÁLT férfinek és ALKOTOTT ASSZONY-nak egyik fiú leszármazottja, akit úgy
különített el az emberi megértés miatt a bibliai írás, hogy az Isten FIA:
E génekkel rendelkező Nimród volt a hatalmas VADÁSZ és birodalmában VÁR-ŐS-őket építő.
Így tisztázva az akkori – jó HAT EZER ÉVVEL ez előtti Nimródot – hogyan lehetett, vagy lehet
egyenlőség jelet tenni Attila Nimród nevű apjával???

Az Író nem hagyhat ki egyetlen egy adatot sem mikor valamit bizonyít, főleg számolni kell tudni!
Körbe kell járni a 360 fokot, hogy ne maradjon ki semmi adat sem, ami bizonyításra vár, vagy
ami megdöntheti állítását, állításait.
Csak azoknak akik gondolkoznak!

Baranyai Piroska, Minden Jog Fenntartva. 2011-01-20