Szent István és Koppány
Írta: vince62 - Dátum: Július 22 2011 14:11:34
PÁLOS BARÁTAz az igazság, hogy a hamis történelem oktatás eredményeképpen még a mai napig sokan nem tudják az igazságot ebben a témában sem !!! Szeretném ha Szent István Királyunkat a Koppányt szeretők sem ítélnék meg hamisan és a Szent Istvánt tisztelők, szeretők sem ítélnék meg hamisan Koppány herceget!!
Adjuk meg Istvánnak is az Őt megillető tiszteletet és vegyük le róla a magyartalanító történelemoktatás miatt rárakódó rosszat !!! S adjuk meg a tiszteletet Koppány hercegnek is !!
A könnyebb megértéshez egy picit vissza kell nyúlni az ŐSVALLÁSUNKHOZ !!
Teljes hír
Az az igazság, hogy a hamis történelem oktatás eredményeképpen még a mai napig sokan nem tudják az igazságot ebben a témában sem !!! Szeretném ha Szent István Királyunkat a Koppányt szeretők sem ítélnék meg hamisan és a Szent Istvánt tisztelők, szeretők sem ítélnék meg hamisan Koppány herceget!!
Adjuk meg Istvánnak is az Őt megillető tiszteletet és vegyük le róla a magyartalanító történelemoktatás miatt rárakódó rosszat !!! S adjuk meg a tiszteletet Koppány hercegnek is !!
A könnyebb megértéshez egy picit vissza kell nyúlni az ŐSVALLÁSUNKHOZ !!

A magyar néphagyomány Jézust "égi táltosnak" nevezi. Táltossá csak a teremtő elhívása által lehetett válni. A Turul-nemzettség,(a következő egy picit sokaknak erős szokott lenni!!) Jézus nemzettsége Táltosok voltak, így az Árpád-házi királyok is azok. Szent István a Táltos vallást (ŐSVALLÁSUNK) soha nem szüntette meg, az tovább élt még jó félévezreden keresztül, hiszen dokumentált tény - és ez fontos, hogy feljegyzések vannak róla!! A Kárpát-medencében békésen fér meg a két szemlélet. Verbőczy törvénykönyvében írja, hogy a magyar nem Róma jóvoltából keresztény, hanem egyenesen Istentől. Ez pedig azt jelenti, hogy a nép önként vállalja fel, nem erőlteti rá senki.
Egy nép életében a temetkezési szokások rendkívül fontos szerepet játszanak. Ebben történik egy szembeötlő és nagy jelentőségű fordulat Géza és fia István közti időben. Ez a fordulat az egész Kárpát-medencére kiterjed. Ez pedig azt jelenti, hogy a magyarság ezt önként felvállalta, hiszen a legutolsó kis faluban is megtörténik, nemcsak az Esztergom környéki temetőkben, szinte egy időben.
A lovas temetkezésről van szó, ami István korában eltűnik a Kárpát-medencében. Erre lehetne mondani, hogy az erőszakos térítés eredménye. De gondoljunk csak bele, ahol ilyen történik, ott még évszázadokkal később is titokban végeznének ilyen temetéseket. Fokozatos átmenet lenne megfigyelhető. Továbbá ennyi hittérítőt sem lehetne szétküldeni. De mi történt a lóval, táltossal? Azt tudni kell, hogy az eltemetett lovak, minden esetben táltosok voltak, vagyis több foguk volt, mint a többinek. Érdekesség, hogy ezt a tényt - mármint, hogy a honfoglalás kori temetőkből csak ilyen, fölös fogú lovak kerültek elő - az Állatorvosi egyetemen a mai napig tanítják. De ez a tény, sajnos, nem kerül át a "szomszéd asztalára", mármint a történészekére. Tehát mi történt a lóval? Nem kerül a föld alá. Amit eddig a Táltos képviselt, most az "égi táltos", Jézus Krisztus veszi át. A lovakat ugyanúgy kiválasztják, mint eddig, de a templomba kerülnek be. Meglepő, de így van! Ezek a lovak szabadon élnek a templomokban, szabadon sétálgatnak ki-be, szent állatként kezelik őket. Továbbra is szükség van az erőre, és ők ezt képviselik. Mai szemmel nézve ez elég pogány szokásnak tűnik, de ekkoriban jegyzik fel: A magyar papok névleg is alig keresztények. IX. Leó pápa ezért is akarja megszállni az országot. De miután András király kiűzi a pápát, hálából az kiátkozza.
A Turul-nemzettség és Jézus nemzettségének összevonása nem véletlen !!!
Tehát a legfontosabb a jelenlegi témánkban , hogy István és Koppány között vallási ellentét NEM VOLT !!
(Bár István RÓMAI RITUSÚ keresztény, Koppány BIZÁNCI, de az egyházszakadás csak 1054-ben történik!!!)
A vita közöttük a nyugat vagy kelet felé történő orientáció miatt volt, és az öröklési rend megváltozása miatt (szeniorátus kontra primagenitúra)!! Hogy kinek volt igaza ma már nehéz eldönteni . Egy biztos, a Maga szemszögéből mindkettő a legjobbat akarta a Nemzetnek .S mindkettő (mai szóhasználattal korának MŰVELT ÉS SZÉLES LÁTÓKÖRÜ ) Vezére , hadvezére volt . Ezt az ellentétet Szent László oldotta fel aki Koppány leszármazott (UNOKA). Vagyis az Árpád ház Koppány vonalán élt tovább.
Érdekesség még , hogy a Magyar történelemtanításban és a NÉPHAGYOMÁNYBAN is Koppány még az 1840 - es évekig az Őt megillető tiszteletnek és az ősök iránti szeretetnek örvend.
Csak az 1848-as események után lesz hirtelen Koppányból pogány, műveletlen bugris ki a törvényes KIRÁLYA ellen lázad és támad.
Vajon kinek vagy kiknek volt érdeke a történelem ilyen irányú meghamisítása ?

A következőket az előző magyarázathoz csatolnám kiegészítésképpen, hogy még tisztábban lássunk ősvallásunk megsemmisítésével kapcsolatban. Vagyis, hogy Kiknek volt az érdeke és kik tették meg s ,hogy miért mennyire voltak sikeresek .
Ujjból sarkalatosan szögezzük le.
Nem Szent István idejében volt az Ősvallás és rovásemlékek megsemmisítése. Árpád házi Szent királyaink alatt egymás mellett békésen élt a két vallás, vagy irányzat. Természetesen az akkori MAGYAR-KATOLICIZMUS is még 70-80%-ban az Ősi Jézusi szkítizmust követte. Még nem érvényesült a római júdeo befolyás. Tehát az Ősvallás és annak emlékei , rovásemlékek stb. megsemmisítése egyszer elkezdődött a már "csak" anyai ágon Árpád vért hordozó júdeó római katolikus Anjou Károly Róbert idejében. De ez nem volt túl jelentős mert időben felismerte, hogy ezzel csak elidegeníti magát a Nemzettől. S különben is a MAGYARSÁG ősisége tisztább JÉZUSHIT mint a római katolicizmus!! Fia Nagy Lajos aki már minden porcikájában MAGYAR lett igyekezett helyrehozni apja hibáit. Igazi Nemzeti királyunká vált aki ragaszkodott, ápolta , óvta a régi hagyományokat. Sőt igyekezett mindent felkutatni Árpád házi vagy Turul nembéli őseiről. Lásd.: "Nagy Lajos király őskeresése" leírások, dokumentációk. A Szkíta (HUN--MAGYAR) származású Szent : Thébai remete Szent Pál maradványainak hazahozatala Velencéből. Stb. Nemhiába minősítette a NÉP NAGYNAK !!! A néplélek soha nem téved.
A szinte teljes megsemmisítést a HABSBURGOK kezdték meg. Az európát védő . A törökkel folytatott harcok miatt legyengült nemzetet szinte hátbatámadás szerűen irtotta. Nagyobb gondot fordított az ősi kultúránk megsemmisítésére ezzel párhuzamosan valós népirtásra mint a török elleni harcra. Lásd: AZ ŐSI PILISI VÁR és TEMPLOMRENDSZER földig rombolása az ottani és környéki lakosság teljes kiirtása. Helyükre svábok és tótok betelepítése , hogy még az emléke is elfelejtődjön !! A felvidék (ma szlovákia) magyar lakosságának kiirtása elüldözése ( Ekkor tűnnek el az úgynevezett SZIKLAMEZEI HUNOK akik a székelyek felvidéki képviselői!!) így helyet teremtve a szláv népesség elszaporodásának.
Ugyanez játszódik le az erdélyi Párciumban és a Mezőség nagy részén helyet teremtve a román népcsoportoknak.Lásd: Basta-féle magyar irtás.
Az utolsó lökést Mária Terézia rendeletei adják meg az ősi kultúrának. Szinte ez a kegyelemdöfés. De Istennek hála a Zsigereinkből - génjeinkből - tudatalattiból nem sikerült és ma már szinte reneszánszát éli. Mint a fönix madár feltámadt hamvaiból.

A történelem könyvekben hamisan oktatott a kereszténység felvételéről szóló rész pedig a következőképp történt valójában:
Mivel a magyarság alapvetően keresztény volt ezért nem vettük fel sehonnan sem a keresztény hitet, István csak egy -nevezzük vallás reformnak- reformálást végzett, bizonyos dolgokban az akkor szokásos keresztény szokásrendhez formálta a magyarok hitét. Ezt úgy kell elképzelni mint ahogy a Szentkorona Tan alkotmánya működik, azaz alapvetően az egész tökéletes évszázadok óta, csak némileg mindig igazítani kell az adott korok követelményéhez (ezért tanítják pl az angliai egyetemeken mindmáig a legtökéletesebb alkotmányként a mi Szentkorona Tanunkat) Szent István is egy ilyen igazítást hajtott végre a vallással.

Nem tett ő semmit a táltosokkal, hiszen maga is az volt (6 ujjal született) a legendáriumában is fent maradt egy olyan rész ahol épp révülés közben van a király, és ez nem is magyar legenda, hanem a vatikáni legendáriumból való. Megszüntette a lovas temetést, de nem tiltás végett, hanem úgynevezett „humanitárius" okokból, ezt követően a lovakat nem ölték le ha valaki meghalt, hanem a halál után a falu templomának adományoztak egy fehér lovat, és azok onnantól kezdve hasonló kultuszú szent lovak lettek, mint az indiai szent tehenek. Nem lehetett őket lovagolni és nem lehetett igába sem fogni őket, szabadon sétáltak a templom körül és esetenként akár a templomban is! Nem volt szükség lovakra a révüléshez, mert ekkortól már a Szent Korona emelte az országot.
Szent István már megkezdte és Szent László, majd Könyves Kálmán fejezte be az ősi női mágusaink táltosasszonyaink tudás szerinti rendekbe való szervezését. Ugyanez történt a férfiakkal is, akikből lettek a remeték, a Pálosok elődei. A későbbi Szent István halála utáni úgynevezett „Pogánylázadások" alapja is az lett, hogy voltak akik elfogadták a „vallás reformot" voltak, akik viszont nem. A Vata félék nem fogadták el, ezért lázadtak, persze tudni kell azt is, hogy az ilyen lázadások mögött mindig akadt néhány külföldi felbujtó.
Gellért püspök maga is csodálattal adózott a magyar remetéknek, és hosszú időt töltött maga is a bakonybéli táltos központban. Megértette a Boldogasszony és Szűz Mária azonos miben létét is. Ha jól átnézzük a tanított történelmet, ott sem találunk semmilyen ellenállást a Koppány -féle lázadás kivételével, amit a kitalált erőszakos keresztényhitre térítés eredményeként magyarázható. Szent István idején az országban nem tudunk úgynevezett pogánylázadásokról Gyulával és Ajtonnyal országegyesítő harcot folytatott és nem vallás háborút. Akinek pedig különbözött a vallása, mint Aba Sámuelnek (kabar törzsvezér, zsidó vallással), azt pedig szépen házassági úton katolikussá tette, egyik nővérét adta hozzá feleségül.
Szent István és az őt követő időszakban sokféle ősi kultúra jótékony hatása hatotta át a magyarok hitét, hiszen például Ágota nevű lányának gyermeke a későbbi Skóciai Szent Margit a baranyai britek földjén Réka várában nevelkedett, a britek pedig tudvalévő hogy kelták voltak. Ugyanakkor a Barcaságban a mai Brassó környékén muzulmán katonai alakulatot képező kálizok éltek. Ide kívánkozik az is, hogy Szent István kortársa II. Szilveszter pápa, azon felül, hogy Szent Istvánt több ízben is a szkíták bölcs és hatalmas királya jelzővel illeti, megjegyzendő, hogy Szilveszter jóvoltából majdnem létrejött 1000 évvel ezelőtt a megbékélés és megegyezés a muszlimok és keresztények között. Természetesen az ilyen gondolkodású vezetőket gyorsan el kell mozdítani a helyükről, így járt sajnos Szilveszter is, míg az ezredfordulón kortársa volt Szent Istvánnak, néhány év múlva már más ült Szent Péter székében, ellenben Szent István még majdnem 40 évig uralkodott, ez azért sok mindent elárul róla úgy gondolom.

Nem voltak vallási alapú lázadások István alatt, ugyanakkor Örményországban helyreállíttatta Szent György szentélyét. Megnyitotta a Szentföldre vezető zarándok utat, azaz Magyarországon keresztül utazhattak idegenek, nem volt semmi rejtegetni valója a magyaroknak. Egy sor olyan intézkedést hozott István, amik ellenkeztek volna nép akarattal, ha egy kereszténységtől teljesen idegen vallást követtek volna.

forrás:http://szekelymagyar.hupont.hu